ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

สมัครงานกับ ปตท.

การสมัครงานของ ปตท.นะครับเป็นการสมัครผ่าน e-recruitment กับเว็บของทาง ปตท.ท่านใดหรือน้องที่ต้องการหรือวางแผนในการทำงานกับ ปตท.สามารถ เข้าไปด้ได้ที่ http://www.pttgrp.com/erecru/Default_apply.aspx