ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

งานกับ บุญรอดบริวเวอรี่

ข่าวงานกับบริษัท ชั้นนำนะครับ สำหรับงานบริษัท
HR บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 70 ปี มีพนักงานกว่า 3,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ช่วงเปิดรับสมัคร จำนวนรับ รายละเอียด
นักบัญชี    18 สิงหาคม 2553  ถึง  20 ธันวาคม 2554 1
นักบัญชีอาวุโส    21 กันยายน 2553  ถึง  19 ตุลาคม 2554 1
Graphics Design    23 กันยายน 2553  ถึง  30 พฤศจิกายน 2554 1
พนักงานขายเงินสด    02 มีนาคม 2554  ถึง  31 ธันวาคม 2554 154
พนักงานขายส่ง    02 มีนาคม 2554  ถึง  31 ตุลาคม 2554 3
ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    23 พฤษภาคม 2554  ถึง  31 ตุลาคม 2554 3
หัวหน้าเขตขาย    25 พฤษภาคม 2554  ถึง  31 ธันวาคม 2554 28
ผู้จัดการเขตขาย    25 พฤษภาคม 2554  ถึง  31 ธันวาคม 2554 5
ผู้จัดการส่วนขาย    25 พฤษภาคม 2554  ถึง  31 ตุลาคม 2554 2
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี    11 สิงหาคม 2554  ถึง  31 ตุลาคม 2554 1
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4/2554)    30 สิงหาคม 2554  ถึง  07 ตุลาคม 2554 10
นักวิทยาศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4/2554)    30 สิงหาคม 2554  ถึง  07 ตุลาคม 2554 10
วิศวกรโยธา (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4/2554)    30 สิงหาคม 2554  ถึง  07 ตุลาคม 2554 10
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลฝ่ายผลิต    08 กันยายน 2554  ถึง  30 พฤศจิกายน 2554 1ที่มาของข้อมูล  http://recruit.boonrawd.co.th/