ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข่าว สมัครงาน scg เครือซิเมนต์ไทย

สมัครงานกับตำแหน่งงานว่าง กับ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ณ วันที่โพสต์ มีจำนวนหลายตำแหน่งงาน
ดูรายละเอียดได้ตามตารางด้านล่าง


ตำแหน่ง/Position
HROD - Chemical Business [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Chemicals Co., Ltd.
Experince :  5 Years
 
Location :  Bangkok
Marketing Officer - SCG Cement Business [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Cement Co., Ltd.
Experince :  2-3 years
 
Location :  Bangsue
Sales Representative - (Cement Business) [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Cement Co., Ltd.
Experince :  0 - 5 years
 
Location :  Bangsue
Human Resources Specialist - (Cement Business) [2 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Cement Co., Ltd.
Experince :  2 - 5 years
 
Location :  Bangsue
Production Engineer - Cement Business [1 อัตรา/Position]
 
Company :  The Siam Refractory Industry Co., Ltd.
Experince :  0 - 3 years
 
Location :  Saraburi
เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลสารสนเทศ [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Building Materials Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
ผู้แทนขาย-ภาคเหนือ [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Building Materials Co., Ltd.
Experince :  1
 
Location : 
Engineer - Cement Business [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Cement Co., Ltd.
Experince :  0 - 5 years
 
Location :  Bangsue,Bangkok
วิศวกรวางแผน [1 อัตรา/Position]
 
Company :  The Siam Fibre-Cement Co., Ltd.
Experince :  1
 
Location : 
วิศวกร [1 อัตรา/Position]
 
Company :  The Siam Fibre-Cement Co., Ltd.
Experince :  0-1
 
Location : 
วิศวกรพัฒนาระบบบ้านและระบบอาคาร-เครื่องกล [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Building Materials Co., Ltd.
Experince :  2-3
 
Location : 
วิศวกรพัฒนาระบบบ้านและระบบอาคาร-Home Automation [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Building Materials Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
วิศวกรพัฒนาระบบบ้านและระบบ-สุขาภิบาล [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Building Materials Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
วิศวกรพัฒนาระบบบ้านและระบบอาคาร-Energy [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Building Materials Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
นักการตลาด - Marketing (Building Materials Business) [1 อัตรา/Position]
 
Company :  The Siam Fibre-Cement Co., Ltd.
Experince :  0-5 Years
 
Location :  Bangkok
นักออกแบบ [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Building Materials Co., Ltd.
Experince :  0-2
 
Location : 
Business System Architect [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCT Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
Technical Architect [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCT Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
นักวิชาการสิ่งแวลดล้อม - Cement Business [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Cement Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
ผู้ช่วยนักวิจัย (สัญญาจ้างพิเศษ) - Chemical Business [  อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Chemicals Co., Ltd.
Experince :  0-2 Years
 
Location :  Bangkok
Civil Engineer (วิศวกรส่งเสริมคุณภาพ) - Cement Business (CPAC) [3 อัตรา/Position]
 
Company :  The Concrete Products and Aggregate Co., Ltd. (CPAC)
Experince :  0 - 2 years
 
Location :  upcountry
Process Engineer - Cement Business [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Cement Co., Ltd.
Experince :  0 - 3 years
 
Location :  Saraburi
Robotic & Automation Engineer - Chemical Business [1 อัตรา/Position]
 
Company :  Rayong Engineering and Plant Service Co., Ltd.
Experince :   
 
Location :  Rayong
Process Engineer [1 อัตรา/Position]
 
Company :  The Siam Cement (Thong Song) Co., Ltd.
Experince :  0 - 3
 
Location :  Nakornsrithammarat
Calibration Operator (ปวส.เคมี) - Cement Business [1 อัตรา/Position]
 
Company :  The Siam Cement (Thong Song) Co., Ltd.
Experince :   
 
Location :  นครศรีธรรมราช
พนักงานประจำและซ่อมเครื่องจักร - Cement Business [5 อัตรา/Position]
 
Company :  The Siam Cement (Thong Song) Co., Ltd.
Experince :   
 
Location :  นครศรีธรรมราช
พนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเหมือง - Cement Business [1 อัตรา/Position]
 
Company :  The Siam Cement (Ta Luang) Co., Ltd.
Experince :   
 
Location :  นครศรีธรรมราช
Specialist - Internal Communications [1 อัตรา/Position]
 
Company :  Aisin Takaoka Foundry Bangpakong Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
Specialist - Internal Communications [1 อัตรา/Position]
 
Company :  Aisin Takaoka Foundry Bangpakong Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
วิศวกรส่งเสริมการผลิต-Building Materials Businees [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Building Materials Co., Ltd.
Experince :  1-4 ปี
 
Location :  สระบุรี
Implement Team SAP B1 [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Accounting Services Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
ผู้ช่วยนักบัญชี (ปวส.) SCG Accounting Services Co, ltd. [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Accounting Services Co., Ltd.
Experince :  0-5
 
Location :  กรุงเทพมหานคร
Costing Accountant (SCG Accounting Services Co, ltd.) [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Accounting Services Co., Ltd.
Experince :  2-5 Years
 
Location :  Saraburi, Ratchabuti, Rayong.
Accountant (Business Development) - SCG Accounting Services Co.,Ltd. [3 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Accounting Services Co., Ltd.
Experince :   
 
Location :  Bangkok
Paper Business - Sales Representative (Printing & Packaging) [10 อัตรา/Position]
 
Company :  Thai Containers Group Co., Ltd.
Experince :   
 
Location : 
Chemicals Business - Safety Officer (เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย) [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Chemicals Co., Ltd.
Experince :  0-5 Years
 
Location :  Rayong
วิศวกรโยธา [3 อัตรา/Position]
 
Company :  The Siam CPAC Block Co., Ltd.
Experince :  1-3
 
Location : 
Financial Analyst - SCG Accounting Services Co, ltd. [1 อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Accounting Services Co., Ltd.
Experince :  5 Year
 
Location :  Bangkok
นักวิจัย (Paper Business) [10อัตรา/Position]
 
Company :  SCG Paper PLC
Experince :
Location :
 
ถ้าต้องการดูรายะเอียดแต่และตำแหน่งตามลิงค์นี้เลยครับ

การสมัครสามารถสมัครออนไลน์ทางเว็บของเครือซิเมนต์ไทยได้เลยที่

http://e-application.scg.co.th/ERECRUIT_WEBFROM/FrmIndex.aspx