ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

สมัครงานกับเครือซีเมนต์ไทย (SCG)

ตำแหน่งงานกับเครือซีเมนต์ไทยอัพเดท

Quality Management Engineer - Chemicals Business [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Chemicals Co., Ltd.   
  
Experince :      0 - 3 ปี   
    
Location :      Rayong   
    
วิศวกร - บริการติดตั้งรั้ว [1 อัตรา/Position]
    
Company :      The CPAC Block Industry Co., Ltd.   
  
Experince :      1   
    
Location :        
     
วิศวกร - บริการติดตั้งรั้ว     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      The Siam CPAC Block Co., Ltd.   
  
Experince :      1   
    
Location :        
   
HR Admin (Contractor)     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      The Siam Cement PLC   
  
Experince :          
    
Location :      Bangkok     
  
HROD - Chemical Business     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Chemicals Co., Ltd.   
  
Experince :      5 Years   
    
Location :      Bangkok   
     
Marketing Officer - SCG Cement Business     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Cement Co., Ltd.   
  
Experince :      2-3 years   
    
Location :      Bangsue   
     
Sales Representative - (Cement Business)     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Cement Co., Ltd.   
  
Experince :      0 - 5 years   
    
Location :      Bangsue   
     
Human Resources Specialist - (Cement Business)     [2 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Cement Co., Ltd.   
  
Experince :      2 - 5 years   
    
Location :      Bangsue   
     
Production Engineer - Cement Business     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      The Siam Refractory Industry Co., Ltd.   
  
Experince :      0 - 3 years   
    
Location :      Saraburi   
     
เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลสารสนเทศ     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.   
  
Experince :

ผู้แทนขาย-ภาคเหนือ     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.   
  
Experince :      1   
    
Location :        
    
วิศวกรพัฒนาระบบบ้านและระบบอาคาร-Energy     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :        
     
Engineer - Cement Business     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Cement Co., Ltd.   
  
Experince :      0 - 5 years   
    
Location :      Bangsue,Bangkok   
     
วิศวกรวางแผน     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      The Siam Fibre-Cement Co., Ltd.   
  
Experince :      1   
    
Location :        
    
วิศวกร     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      The Siam Fibre-Cement Co., Ltd.   
  
Experince :      0-1   
    
Location :        
  
  
วิศวกรพัฒนาระบบบ้านและระบบอาคาร-เครื่องกล     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.   
  
Experince :      2-3   
    
Location :        
    
วิศวกรพัฒนาระบบบ้านและระบบอาคาร-Home Automation     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :        
     
วิศวกรพัฒนาระบบบ้านและระบบ-สุขาภิบาล     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :        
     
นักการตลาด - Marketing (Building Materials Business)     [1 อัตรา/Position]

    
Company :      The Siam Fibre-Cement Co., Ltd.   
  
Experince :      0-5 Years   
    
Location :      Bangkok   
     
นักออกแบบ     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.   
  
Experince :      0-2   
    
Location :
 
Business System Architect     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCT Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :        
     
Technical Architect     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCT Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :        
  
นักวิชาการสิ่งแวลดล้อม - Cement Business     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Cement Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :        
     
ผู้ช่วยนักวิจัย (สัญญาจ้างพิเศษ) - Chemical Business     [  อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Chemicals Co., Ltd.   
  
Experince :      0-2 Years   
    
Location :      Bangkok   
     
Civil Engineer (วิศวกรส่งเสริมคุณภาพ) - Cement Business (CPAC)     [3 อัตรา/Position]
    
Company :      The Concrete Products and Aggregate Co., Ltd. (CPAC)   
  
Experince :      0 - 2 years   
    
Location :      upcountry   
     
Process Engineer - Cement Business     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Cement Co., Ltd.   
  
Experince :      0 - 3 years   
    
Location :      Saraburi   
      
Robotic & Automation Engineer - Chemical Business     [1 อัตรา/Position]

    
Company :      Rayong Engineering and Plant Service Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :      Rayong     
    
Process Engineer     [1 อัตรา/Position]

    
Company :      The Siam Cement (Thong Song) Co., Ltd.   
  
Experince :      0 - 3   
    
Location :      Nakornsrithammarat   
     
Calibration Operator (ปวส.เคมี) - Cement Business     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      The Siam Cement (Thong Song) Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :      นครศรีธรรมราช     
  
พนักงานประจำและซ่อมเครื่องจักร - Cement Business     [5 อัตรา/Position]
    
Company :      The Siam Cement (Thong Song) Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :      นครศรีธรรมราช
    
พนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเหมือง - Cement Business     [1 อัตรา/Position]

    
Company :      The Siam Cement (Ta Luang) Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :      นครศรีธรรมราช     
  
Implement Team SAP B1     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Accounting Services Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :          
    
ผู้ช่วยนักบัญชี (ปวส.) SCG Accounting Services Co, ltd.     [1 อัตรา/Position]

    
Company :      SCG Accounting Services Co., Ltd.   
  
Experince :      0-5   
    
Location :      กรุงเทพมหานคร    
  
Costing Accountant (SCG Accounting Services Co, ltd.)     [1 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Accounting Services Co., Ltd.   
  
Experince :      2-5 Years   
    
Location :      Saraburi, Ratchabuti, Rayong.   
  
  
Accountant (Business Development) - SCG Accounting Services Co.,Ltd.  [3 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Accounting Services Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :      Bangkok    
    
Paper Business - Sales Representative (Printing & Packaging)     [10 อัตรา/Position]

    
Company :      Thai Containers Group Co., Ltd.   
  
Experince :          
    
Location :         
  
Chemicals Business - Safety Officer (เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย)     [1 อัตรา/Position]

    
Company :      SCG Chemicals Co., Ltd.   
  
Experince :      0-5 Years   
    
Location :      Rayong    
    
วิศวกรโยธา     [3 อัตรา/Position]

Company :      The Siam CPAC Block Co., Ltd.   
  
Experince :      1-3   
    
Location :          
    
Financial Analyst - SCG Accounting Services Co, ltd.     [1 อัตรา/Position]

    
Company :      SCG Accounting Services Co., Ltd.   
  
Experince :      5 Year   
    
Location :      Bangkok    
  
นักวิจัย (Paper Business)     [10 อัตรา/Position]
    
Company :      SCG Paper PLC   
  
Experince :          
    
Location : 

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่