ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สมัครงานกับเครือซีเมนต์ไทย (สมัครงาน scg)

scg ห้วงเดือน มิ.ย. 55 รับสมัครงานในตำแหน่งต่างดังนี้
ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ธุรกิจอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.       
Experince :      1-5         
Location :      กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด    
      
ผู้ช่วยผู้จัดการตลาด  [2 อัตรา/Position]
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.    
Experince :      1-5    
Location :      กรุงเทพมหานคร    
       
ผู้ช่วยผู้จัดการประสานงานพัฒนาผลิตภัณฑ์     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :                
Location :      กรุงเทพมหานคร    
   
   
นักวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :      0-3         
Location :      กรุงเทพมหานคร    
   
   
วิศวกรผลิต โรงงานสระบุรี     [1 อัตรา/Position]    
Company :      Thai Ceramic Roof Tile Co., Ltd.       
Experince :      2-4         
Location :      สระบุรี    
       
Technology Process Engineer - Chemicals Business     [2 อัตรา/Position]    
Company :      SCG Chemicals Co., Ltd.      
Experince :      1-3 Year         
Location :      Rayong    
      
นักออกแบบ     [2 อัตรา/Position]    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.       
Experince :      0-5         
Location :      กรุงเทพมหานคร    
   
   
เจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศ     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.       
Experince :      0-2         
Location :      กรุงเทพมหานคร    
       
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (Site Engineer)     [1 อัตรา/Position]   
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :      0-2          
Location :      กรุงเทพ    
       
วิศวกรเครื่องกลและพลังงาน     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.       
Experince :      0-2 ปี          
Location :      กรุงเทพมหานคร
   
วิศวกรสิ่งแวดล้อม     [1 อัตรา/Position]    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :      0-2          
Location :      กรุงเทพมหานคร    
       
Product Innovation Planner     [1 อัตรา/Position]    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :                 
Location :      Bangkok    
       
Software Engineer     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.      
Experince :      0-2          
Location :      กรุงเทพมหานคร    
       
Supply Chain Engineer - Planning     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :      2-5          
Location :      กรุงเทพมหานคร    
      
เจ้าหน้าที่จัดการโครงสร้างพื้นฐาน     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :                 
Location :      กรุงเทพมหานคร    
       
วิศวกร (Technical Support)     [2 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :                 
Location :      กรุงเทพมหานคร    
   
   
Brand Executive     [3 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :      0-5         
Location :      กรุงเทพมหานคร    
       
Finance Executive     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCT Co., Ltd.        
Experince :                 
Location :      บางซื่อ กรุงเทพฯ    
      
Technical Service Engineer - Chemicals Business     [3 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Plastics Co., Ltd.        
Experince :      0-3 Years          
Location :      Bangkok    
       
เจ้าหน้าที่ระบบอาคาร และบำรุงรักษา (IT)     [1 อัตรา/Position]     
Company :      The Siam Cement PLC        
Experince :                 
Location : 
   
Business Solution Execution Executive (Import Service)     [1 อัตรา/Position]    
Company :      SCT Co., Ltd.       
Experince :                 
Location :      บางซื่อ กรุงเทพฯ    
      
Marketing Executive Officer     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCT Co., Ltd.       
Experince :                
Location :      บางซื่อ กรุงเทพฯ    
   
   
Sales and Marketing Executive     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCT Co., Ltd.        
Experince :      0-6 Years          
Location :      บางซื่อ    
       
Technical Architect     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCT Co., Ltd.        
Experince :      0-6 Years          
Location :      บางซื่อ    
      
สถาปนิก/นักออกแบบ     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :      2-5 ปี          
Location :      กรุงเทพมหานคร    
   
   
นักวิเคราะห์     [1 อัตรา/Position]    
Company :      SCG Building Materials Co., Ltd.        
Experince :      0-5 ปี          
Location :      กรุงเทพมหานคร    
     
Technical Service Engineer - Cement Business     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Cement Co., Ltd.        
Experince :      0 - 3 years          
Location :      availble upcountry    
       
Energy Engineering - Cement Business     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Cement Co., Ltd.       
Experince :      0 - 5 years          
Location :      Bangsue,Bangkok    
       
Renewable Energy Engineer     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Cement Co., Ltd.        
Experince :      0 - 3 years          
Location :      Bangsue,Bangkok    
   
   
Mining Engineer - Cement Business     [1 อัตรา/Position]
Company :      SCG Cement Co., Ltd.       
Experince :                 
Location : 
   
วิศวกรโรงงาน (ส่วนกลาง) - Cement Business     [1 อัตรา/Position]    
Company :      SCG Cement Co., Ltd.      
Experince :      0 - 3 years         
Location :      Bangsue , Bangkok    
   
   
Marketing Officer - (Cement Business)     [3 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Cement Co., Ltd.        
Experince :      0 - 5 years         
Location :      Bangsue,Bangkok    
       
วิศวกรออกแบบ     [1 อัตรา/Position]    
Company :      The CPAC Roof Tile Co., Ltd.        
Experince :      0-3          
Location :      กรุงเทพมหานคร    
      
QM Engineer - Chemicals Business     [1 อัตรา/Position]    
Company :      SCG Chemicals Co., Ltd.       
Experince :                 
Location :      Rayong    
      
Purchasing Engineer - Cement Business     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Cement Co., Ltd.        
Experince :      0 - 5          
Location :         
      
Purchasing Officer-Cement Businees     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Cement Co., Ltd.        
Experince :      0 - 3         
Location :         
       
Marketing Officer - SCG Cement Business     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Cement Co., Ltd.        
Experince :      2-3 years         
Location :      Bangsue    
      
Sales Representative - (Cement Business)     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Cement Co., Ltd.       
Experince :      0 - 5 years     
Location :      Bangsue    
       
Implement Team SAP B1     [1 อัตรา/Position]     
Company :      SCG Accounting Services Co., Ltd.        
Experince :                 
Location :         
       
ผู้ช่วยนักบัญชี (ปวส.) SCG Accounting Services Co, ltd.     [1 อัตรา/Position]    
Company :      SCG Accounting Services Co., Ltd.        
Experince :      0-5          
Location :      กรุงเทพมหานคร
   
Costing Accountant (SCG Accounting Services Co, ltd.)     [1 อัตรา/Position]    
Company :      SCG Accounting Services Co., Ltd.        
Experince :      2-5 Years          
Location :      Saraburi, Ratchabuti, Rayong.    
       
Accountant (Business Development) - SCG Accounting Services Co.,Ltd.[3 อัตรา/Position     
Company :      SCG Accounting Services Co., Ltd.        
Experince :                 
Location :      Bangkok