ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งที่รับสมัคร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์
  • ช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง  เปิดรับสมัครวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มกราคม 2556
ฝ่ายสื่อสารองค์การ
ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี
ศูนย์ไอโซโทปรังสี
      ,   ผู้สนใจสามารถDownload ใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
  • หลักฐานการทำงานและผลงาน (ถ้ามี)
สามารถสมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-392-925
หรือสมัครทาง Email: recruit_hr@tint.or.th หรือ recruit_tint@hotmail.com

ที่มาข้อมูลข่าวสาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) http://www.tint.or.th