ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 686 อัตรา

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 1 มี.ค. 56 -31 มี.ค. 56 
อัตราที่รับสมัครได้แก่
  • อัตราทั่วไป
  • อัตราท้องถิ่น(แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของ กฟผ.)(ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในท้องถิ่นที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี)
วุฒิการศึกษาที่รับสมัครโดยสังเขปได้แก่ 
  • ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบริบูรณ์ในวันรับสมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5
  • ป.ตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบริบูรณ์ในวันรับสมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5
  • ป.โท/ป.เอก อายุไม่เกิน 32 ปีบริบริบูรณ์ในวันรับสมัคร ผลทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 ผลคะแนนใช้ได้ตลอดไป
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
สมัครสอบออนไลน์ได้ที่นี่

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเบื้องต้น วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ทาง http://www.egat.co.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

กำหนดการสอบ

กำหนดทดสอบเบื้องต้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ทาง http://www.egat.co.th (กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการ)

***โปรดอ่าน ก่อนกรอกใบสมัคร***

  • ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการรับสมัครงานให้ละเอียดก่อนสมัคร
  • การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
  • การแนบ File รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก นามสกุล File รูปภาพที่สนับสนุน คือ : jpg , png , jpeg เท่านั้น และ รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ !! โปรดอย่านำรูปถ่ายของท่าน Scan ลงในกระดาษ A4 และขนาดของรูปถ่ายต้องไม่น้อยกว่า 120x120 Pixels !!
  • เอกสารประกอบการรับสมัครงานต้องทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “ PDF File “ ไม่เกิน 3 เมกกะไบต์ขนาด A4 !! โปรดอย่านำเอกสารประกอบการรับสมัครงานทั้งหมด Scan ลงในกระดาษ A4 ภายในแผ่นเดียว เพราะจะทำให้ขนาดเล็กมาก !!
  • การตั้งชื่อ File รูปถ่าย และ File เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อ File เป็นภาษอังกฤษ เท่านั้น !! ห้ามใช้ภาษาไทย ตัวเลข หรือสัญญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เช่น * - / @ < เป็นต้น !!
ผนที่และเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สอบ TOEIC (กรุงเทพฯ

ข้อ บังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บุคคล เรื่อง ผู้ที่ได้รับการจ้าง การบรรจุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  อ่านรายละเอียดที่นี่ 
ติดต่อสอบถาม 02-4365311 , 02-4364387 , 02-4364388 , 02-4365310 และ 02-4365319