ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนภูมภาค จำนวน 77 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18-35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 • สามารถทำงานได้เต็มเวลา
 • ป.ตรี คะแนนสะสม สภาบันของรัฐไม่น้อยกว่า 2.75 สถาบันเอกชน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ปวส. ไม่น้อยกว่า 2.75
 • ชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
รับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2558 (เวลา 08.30 น.) - 30 มกราคม 2558 (เวลา 16.00 น.)

ดูรายละเอียดการรับสมัครและตำแหน่งที่รับสมัครได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ปี 2558 จำนวน 840 อัตรา


ตำแหน่งที่รับสมัคร
แบ่งเป็นระดับปริญญา 523 อัตรา และระดับ ปวช. – ปวส. 317 อัตรา 
พร้อมเปิดให้มีการรับสมัคร 2 ช่วง 
**ช่วงแรกสำหรับอัตราภูมิภาค กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 25 มกราคม 2558 
**ช่วงที่ 2 สำหรับอัตราทั่วไป กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดรับสมัครแบบออนไลน์ สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ประกาศรับสมัครงาน เว็บไซต์ www.egat.co.th

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดรับสมัครงานตำแหน่งศิษย์การบิน (Student Pilot)

คุณสมบัติ
 1. สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไป) สำหรับเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหาร
 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 3. มีทักษะการฟัง พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี โดยแสดงใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร (สอบตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) และกำหนดให้
- TOEIC มีคะแนนตั้งแต่ 650 ขึ้นไป หรือ
- TOEFL iBT มีคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป หรือ
- IELTS มีคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ความสูงไม่ต่ำกว่า 163 ซ.ม. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สายตาดี ไม่เคยผ่าตัดแก้ไขกระจกตาโดยวิธี Lasik หรือ PRK มาก่อน มีบุคลิกภาพดี สมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้ผลการตรวจร่างกายและการรับรองจากศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนเพื่อประกอบการพิจารณา
 2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย และจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากพบว่ามีการบันทึกฐานความผิดไว้ในประวัติอาชญากรรม และความผิดนั้นขัดต่อความปลอดภัยด้านการบิน หรือขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพนักบิน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานี 200 กว่าอัตรา สมัครด้วยตนเอง

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานี กว่า 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี 
 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษไปด้วยมีการทดสอบภาษาอังกฤษ
รับสมัครวันที่ 21 ก.ค. 2557 เริ่มรับสมัคร 08.00 น.
ห้อง Auditorium สำนักงานใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

สมัคร - สัมภาษณ์ทันที ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง โทร 02-354 2000 ต่อ 3424, 3427, 3430-1

วิธีการเดินทางมาที่บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปลาย ทางสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกหมายเลข 2 บริเวณใต้อาคารจอดรถ จะมีรถตู้บริการสำหรับพนักงานของบริษัทและผู้สมัครที่ติดต่อสมัครงาน สามารถใช้บริการรถรับ-ส่ง สำหรับเดินทางจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมมายังอาคารบริหาร สำนักงานใหญ่ โดยให้บริการออกจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมตั้งแต่เวลา 7.30 น.- 15.15น. และออกจากสำนักงานใหญ่ตั้งแต่เวลา 10.45-17.45  รถจะออกทุก 30 นาที

ตารางรถรับ - ส่งพนักงานบริษัทฯ
ออกจาก
ออกจาก
สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ
อาคารบริหาร
07.30
08.45
07.40
09.15
08.45
09.45
09.15
10.15
09.45
10.45
10.15
11.15
10.45
11.45
11.15
13.15
11.45
13.45
13.15
14.15
13.45
14.45
14.15
15.15
14.45
15.45
15.15
16.15
การเดินทางด้วยรถเมล์และรถตู้โดยสาร 
สาย
รถเมล์
เส้นทาง ป้ายรถเมล์
137 วงกลมรามคำแหง - รัชดาภิเษก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รพ.ปิยะเวท
168 รามคำแหง - อนุสาวรีย์ รพ.ปิยะเวท
551 อนุสาวรีย ์- สุวรรณภูมิ รพ.ปิยะเวท
537 ร่มเกล้า - สายใต้ใหม่ รพ.ปิยะเวท
การเดินทางโดย
รถตู้โดยสาร มีนบุรี - อนุสาวรีย์
รพ.ปิยะเวท
หมายเหตุ : กรณีลงป้ายรถเมล์ รพ.ปิยะเวท ให้ขึ้นรถ Shuttle Bus ของบริษัทฯ ได้ที่ประตูศูนย์ซ่อมบำรุงด้านฝั่งตรงข้าม รพ.ปิยะเวท

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557