ฝากข่าวงาน


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดรับสมัครงานตำแหน่งศิษย์การบิน (Student Pilot)

คุณสมบัติ
 1. สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไป) สำหรับเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหาร
 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 3. มีทักษะการฟัง พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี โดยแสดงใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร (สอบตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) และกำหนดให้
- TOEIC มีคะแนนตั้งแต่ 650 ขึ้นไป หรือ
- TOEFL iBT มีคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป หรือ
- IELTS มีคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ความสูงไม่ต่ำกว่า 163 ซ.ม. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สายตาดี ไม่เคยผ่าตัดแก้ไขกระจกตาโดยวิธี Lasik หรือ PRK มาก่อน มีบุคลิกภาพดี สมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้ผลการตรวจร่างกายและการรับรองจากศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนเพื่อประกอบการพิจารณา
 2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย และจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากพบว่ามีการบันทึกฐานความผิดไว้ในประวัติอาชญากรรม และความผิดนั้นขัดต่อความปลอดภัยด้านการบิน หรือขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพนักบิน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานี 200 กว่าอัตรา สมัครด้วยตนเอง

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานี กว่า 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี 
 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษไปด้วยมีการทดสอบภาษาอังกฤษ
รับสมัครวันที่ 21 ก.ค. 2557 เริ่มรับสมัคร 08.00 น.
ห้อง Auditorium สำนักงานใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

สมัคร - สัมภาษณ์ทันที ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง โทร 02-354 2000 ต่อ 3424, 3427, 3430-1

วิธีการเดินทางมาที่บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปลาย ทางสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกหมายเลข 2 บริเวณใต้อาคารจอดรถ จะมีรถตู้บริการสำหรับพนักงานของบริษัทและผู้สมัครที่ติดต่อสมัครงาน สามารถใช้บริการรถรับ-ส่ง สำหรับเดินทางจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมมายังอาคารบริหาร สำนักงานใหญ่ โดยให้บริการออกจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมตั้งแต่เวลา 7.30 น.- 15.15น. และออกจากสำนักงานใหญ่ตั้งแต่เวลา 10.45-17.45  รถจะออกทุก 30 นาที

ตารางรถรับ - ส่งพนักงานบริษัทฯ
ออกจาก
ออกจาก
สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ
อาคารบริหาร
07.30
08.45
07.40
09.15
08.45
09.45
09.15
10.15
09.45
10.45
10.15
11.15
10.45
11.45
11.15
13.15
11.45
13.45
13.15
14.15
13.45
14.45
14.15
15.15
14.45
15.45
15.15
16.15
การเดินทางด้วยรถเมล์และรถตู้โดยสาร 
สาย
รถเมล์
เส้นทาง ป้ายรถเมล์
137 วงกลมรามคำแหง - รัชดาภิเษก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รพ.ปิยะเวท
168 รามคำแหง - อนุสาวรีย์ รพ.ปิยะเวท
551 อนุสาวรีย ์- สุวรรณภูมิ รพ.ปิยะเวท
537 ร่มเกล้า - สายใต้ใหม่ รพ.ปิยะเวท
การเดินทางโดย
รถตู้โดยสาร มีนบุรี - อนุสาวรีย์
รพ.ปิยะเวท
หมายเหตุ : กรณีลงป้ายรถเมล์ รพ.ปิยะเวท ให้ขึ้นรถ Shuttle Bus ของบริษัทฯ ได้ที่ประตูศูนย์ซ่อมบำรุงด้านฝั่งตรงข้าม รพ.ปิยะเวท

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่งที่น่าสนใจ หลายตำแหน่งไม่จำกัดจำนวน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือการบินไทยมีหน้าที่ ในการรับสมัครพนักงานเพื่อป้อนให้กับ การบินไทย กำลังรับสมัครงานในหลายตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ กับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด  ในห้วงนี้ได้แก่
ตำแหน่ง จำนวนที่เปิดรับ
Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E) ไม่จำกัดจำนวน
Mechanic Helper 1 ประจำแผนกทำความสะอาดและพ่นสีอากาศยาน(MS-P) 1
พนักงานธุรการ (พิมพ์สัญญาจ้าง) 1
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดเก็บเอกสารซ่อมบำรุง (MB-W) 1
พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D) ไม่จำกัดจำนวน
แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ไม่จำกัดจำนวน
FOREMAN / OFFICER (FA) ไม่จำกัดจำนวน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) 1
Traffic Planning Coordinator 3
International Relations 1 สังกัดฝ่ายสังคมออนไลน์ (D4/4K) 1
Finance Analyst 4
Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L) 2
Statistician ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (UH) 1
Correspondence Officer ทำหน้าที่ช่วยงานในกองบริการตอบแทนลูกค้า (SO) 3
Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ(2B,2V) ไม่จำกัดจำนวน
Clerk สังกัดกองดำเนินการและพัฒนาระบบขาย (SJ) 1
AGENT 1 สังกัดกองสนับสนุนและติดตามการสำรองที่นั่ง (RS) 1
Clerk สังกัดกองจัดการและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QJ) 2
Clerk สังกัดกองส่งเสริมการตลาด (NS) 1
Senior Clerk ประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน (OD) 2
พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปษณีย์ภัณฑ์ (2T-P) ไม่จำกัดจำนวน
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันอากาศยาน (JJ) 2
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขาย (AC) 1
Overhaul Shop Mechanic (ML) 1
Artist (QV-3) 1
Auto Mechanic ประจำสถานีภูเก็ต 3
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกองวางแผนนักบิน (OA-P) 1
A/C store Keeper (TS) 2
พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานภูเก็ต 50
เจ้าหน้าที่พยาบาล 3
ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ (CV-O) ไม่จำกัดจำนวน
พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K) 10
พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 50
Accounting Officer ไม่จำกัดจำนวน
OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W) ไม่จำกัดจำนวน
Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F) ไม่จำกัดจำนวน
Programmer (HH) 1
พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT) HH 5
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) ไม่จำกัดจำนวน
System Programmer 2 (TY-S) 1
ตำแหน่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 1
ผู้ตรวจสอบภายใน Auditor 1 (ZA) 5
Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P) ไม่จำกัดจำนวน
System Programmer 1 (VZ) 1
พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) HA 20
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (CN) ไม่จำกัดจำนวน

การสมัครทำได้โดยติดตามตำแหน่งที่รับสมัครได้ที่ http://www.wingspantg.com/register และกรอกข้อมูลเพื่อสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย

ที่มาข้อมูลข่าวสาร บริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด  http://www.wingspantg.com

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครงานในหลายอัตรา สมัครออนไลน์

ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง นิติกรอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส ระดับ 5 - 6 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 - 4 ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 - 4 ฝ่ายระบบสารสนเทศ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 - 4 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 - 4 ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การต่างประเทศอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ ระดับ 2 - 4 ฝ่ายอำนวยการกลาง ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 - 4 ฝ่ายบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 - 4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3 - 4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ระดับ 5 - 6 ฝ่ายมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 - 4 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงราย
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 3 - 4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 - 4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3 ฝ่ายการพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต